Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Δραστηριότητες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Σκοπός των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους

α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

β) Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

γ) Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.

στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Άρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

Επισκέψεις σχολείων

Επίσκεψη του Γ1 και Γ4 τμήματος του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της εργασίας τους «Παλαιά επαγγέλματα στην Αλεξανδρούπολη». Πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του Αρχείου Διεύθυνσης Βιομηχανίας (1923-1979), που φυλάσσεται στην Υπηρεσία μας καθώς και προβολή φωτογραφιών με επαγγέλματα της εποχής του ’50, ενώ υπήρχε και έκθεση πρωτότυπου υλικού (διαγράμματα, σχέδια). Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν κατά ομάδες πάνω στο φύλλο εργασίας που τους μοιράστηκε για τα επαγγέλματα των γονέων των μαθητών της σχολικής χρονιάς 1948-1949, μέσα από το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 31.03.2016 και 08.04.2016 αντίστοιχα.

Τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Έβρου εγκαινίασαν τις επισκέψεις σχολείων στους χώρους της υπηρεσίας το Δεκέμβρη του 2015.

Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της εργασίας τους για την τοπική ιστορία, επισκέφτηκαν την υπηρεσία μας και παρακολούθησαν προβολή παρουσίασης με θέμα «Γνωριμία με τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Έβρου», στην οποία παρουσιάστηκαν δείγματα του αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στην υπηρεσία μας και εργάστηκαν πάνω στο αρχείο του 1ου Λυκείου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιούν.