Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
    Ιστορικό
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


 
 

 

 

 

 

 

 

 



Το 1973 ιδρύεται το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο (Τ.Ι.Α.) Αλεξανδρούπολης με το Βασιλικό Διάταγμα 308/1973. Η Εποπτική Επιτροπή του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αλεξανδρούπολης συνήλθε για πρώτη φορά από το έτος ίδρυσής του στις 25-09-1989 και η λειτουργία του Αρχείου ξεκίνησε ουσιαστικά την ίδια περίοδο (Σεπτέμβριος του 1989) όταν αποσπάστηκε στο Τ.Ι.Α. Αλεξανδρούπολης και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης εκπαιδευτικός.

Με την ψήφιση του Ν.1946/91 το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αλεξανδρούπολης μετονομάστηκε σε  Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στέγαση

Τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Έβρου στεγάστηκαν αρχικά σε χώρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σε χώρο του κτηρίου της παλιάς Νομαρχίας Έβρου και μετά σε μισθωμένο οίκημα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2009. Από τον Ιανουάριο του 2009 στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους στον 1ο και 2ο όροφο 5όροφου κτηρίου επί της οδού Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως στην Αλεξανδρούπολη.