Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Μέχρι σήμερα στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου έχουν εισαχθεί 292 αρχεία και συλλογές, που καλύπτουν την περίοδο 1919-2011.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο: ΑΕΕ). Η ομαδοποίηση είναι θεωρητική και όχι φυσική. Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου απαντώνται οι εξής κατηγορίες:

Δημοτικά: κοινοτήτων νομού Έβρου

Δικαστικά: Δικαστικών υπηρεσιών

Διοικητικά: Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Εκπαιδευτικά: Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Δικαστικά: Δικαστικών Αρχών

Δημοτικά: Δήμων και Κοινοτήτων

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές: προσωπικά αρχεία


Περισσότερα >> Ευρετήριο Αρχείων Γ.Α.Κ.- Ν. Έβρου

Εργαλεία έρευνας

Στο αναγνωστήριο της υπηρεσίας είναι διαθέσιμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλογοι - ευρετήρια περιεχομένων των ΓΑΚ - Αρχείων Ν. Έβρου.