Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Τεκμήριο του Μήνα
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου εγκαινιάζουν το «Τεκμήριο του μήνα». Πρόκειται για μια φωτογραφία, επιστολή, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, βίντεο κ.ά. που προέρχεται από τα αρχεία και τις συλλογές της αρχειακής υπηρεσίας και αναρτάται στον ιστότοπo των Γ.Α.Κ. Έβρου για ένα μήνα. Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει ερέθισμα μνήμης και γνωριμίας με τον ανεξάντλητο πλούτο των ιστορικών τεκμηρίων που έχουν ως σημείο αναφοράς τον Έβρο και τους ανθρώπους της.

Ιανουάριος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Ευχετήρια κάρτα της δικτατορίας που στάλθηκε στο 4ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης για το νέο έτος
Χρονολογία: 1968
Αρχείο: 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (1945-1999).

Φεβρουάριος 2015

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Έκθεση του Διευθυντή του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σχετικά με την ιστορία ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου από το 1922 έως το 1953. Περιέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τοπική ιστορία της περιοχής (παλιά ονομασία, σύνθεση πληθυσμού).
Χρονολογία: 31 Μαρτίου 1953
Αρχείο: 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης  (1944-1999)

Μάρτιος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Φωτογραφία του Δημοτικού Σχολείου Καβύλης, με τους κατοίκους του χωριού που συνέβαλαν στην ανέγερση του σχολείου το 1929. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας αναφέρονται τα ονοματεπώνυμά τους.
Χρονολογία: 1929
Αρχείο: Δημοτικού Σχολείου Καβύλης  (1929-1993)

Απρίλιος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Ωρολόγιο πρόγραμμα του 4ου δημοτικού σχολείου Αλεξανδρούπολης, κατά τη σχολική χρονιά 1948-1949. Εντύπωση παρουσιάζουν ορισμένα από τα μαθήματα που διδάσκονταν  τότε, ενώ σήμερα έχουν χαθεί ή παραλλαχθεί (όπως η ωδική, η ιχνογραφία, η πατριδογνωσία).
Χρονολογία: 15 Νοεμβρίου  1948
Αρχείο: 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης  (1945-1999)

Μάιος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Έγγραφο της υποδιεύθυνσης χωροφυλακής Σουφλίου, στο πλαίσιο «έρευνας περί τυχόν κομμουνιστικής τοποθετήσεως νομικών προσώπων» της Νομαρχίας Έβρου, με συνοπτικές πληροφορίες για τη λειτουργία βιβλιοθηκών σε διάφορα χωριά της δικαιοδοσίας της (Πεντάλοφος, Δαδιά, Λυκόφη, Μικρό Δέρειο, Πέπλος).
Χρονολογία: 11 Σεπτεμβρίου  1966
Αρχείο: Αστυνομικού Σταθμού Πέπλου  (1961-2001)

Ιούνιος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Έκθεση πεπραγμένων του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας Έβρου, για το πρώτο τρίμηνο του 1950. Στην έκθεση αποτυπώνονται τα στοιχεία για όλη την δραστηριότητα της υπηρεσίας:  για το προσωπικό, για τους απόρους και τους συμμοριόπληκτους, την παιδική προστασία.
Χρονολογία: 31 Μαρτίου  1950
Αρχείο: Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας  (1942-1993)

Ιούλιος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Πίνακας του 1930 με τα συναφθέντα δάνεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η σύναψη του πρώτου δανείου έγινε με την Εταιρία Ανατολικών Σιδηροδρόμων το 1927 σε δραχμές, έχει διάρκεια 4 χρόνια και η αποπληρωμή του θα προέλθει από τα γενικά έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου. Το δεύτερο δάνειο έγινε με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα το 1928 σε λίρες Αγγλίας για 21 χρόνια. Η αποπληρωμή του θα προέλθει από α. την επιχορήγηση του κράτους από το φόρο ξένων εμπορευμάτων, β. τους δημοτικούς φόρους των εγχώριων προϊόντων, γ. τα δικαιώματα ύδρευσης, δ. την ετήσια εισφορά στο Δήμο της Λιμενικής Επιτροπής μέχρι την εξόφληση του δανείου.
Χρονολογία: 24 Φεβρουαρίου 1930
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-1986)

Αύγουστος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Πίνακας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκτός από την απαρίθμηση των διαφόρων κτημάτων και κτισμάτων, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κτήσης τους αλλά και την αξία τους προπολεμικά. Τα περισσότερα υφίστανται ακόμα, κάποια όμως έχουν αλλάξει ιδιοκτησία ή χρήση (βλ. πυροσβεστικός σταθμός, Πασαλίκι, ιχθυαγορά κ.ά.)
Χρονολογία: 6 Ιουλίου 1950
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-1986)

Σεπτέμβριος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Έκθεση του δημάρχου Κων. Αλτιναλμάζη για τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία ιδρύθηκε το 1928 και διαλύθηκε το 1941 με την εισβολή των Γερμανών και Βουλγάρων. Οι προσπάθειες για την επανασύσταση της ξεκίνησαν το 1948 από τον δήμαρχο Ιωάννη Ρωμαντζά και ολοκληρώθηκαν λίγους μήνες αργότερα.
Χρονολογία: 2 Φεβρουαρίου 1948
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-1986)

Οκτώβριος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Φωτογραφίες από την παρέλαση και την εκδήλωση των μαθητών του δημοτικού σχολείου Καβύλης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940
Χρονολογία: 28 Οκτωβρίου 1958
Αρχείο: Δημοτικού Σχολείου Καβύλης (1929-1993)

Νοέμβριος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Έγγραφο της ΙΑ’ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας προς το Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Αρρένων Αλεξανδρούπολης που αφορά στη λεπτομερή αποτύπωση και περιγραφή των καθηκόντων των διευθυντών και γυμνασιαρχών των σχολείων
Χρονολογία: 25 Οκρωβρίου 1968
Αρχείο: 1ου Λυκείου Αλεξανδρούπολης (1919-1997)

Δεκέμβριος 2015

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Πρόγραμμα της χριστουγεννιάτικης γιορτής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στις 22.12.1957.
Χρονολογία: Δεκέμβριος, 1957
Αρχείο: 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (1945-2003)

Ιανουάριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Μηνιαίο μαθητικό περιοδικό των μαθητών του Σουφλίου, τεύχος Ιανουαρίου του 1926.
Χρονολογία: Ιανουάριος, 1926
Αρχείο: Ιδιωτική Συλλογή Κώστα Θρακιώτη (1925-1991)

Φεβρουάριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Φωτογραφίες της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της πρότασης για το «Σχέδιο Τουριστικής Αναπτύξεως» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Χρονολογία: 1968
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-2008)

Μάρτιος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1958 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Χρονολογία: 1958
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-2008)

Απρίλιος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Εξώφυλλο προγράμματος αθλητικών αγώνων «Α’ Μαμέλεια», στις 22 Απριλίου 1956, με τη συμμετοχή πλήθους σχολείων του Νομού Έβρου και Ροδόπης.
Χρονολογία: 1956
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (1945-2004)

Μάιος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πρόγραμμα εορτασμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την 14η Μαΐου 1959, 39η επέτειο από την απελευθέρωσης της πόλης.
Χρονολογία: 1959
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-2008)

Ιούνιος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Σχεδιάγραμμα αλευρόμυλου του κ. Παναγιώτη Θεοδώρου, στην Παναγιά Σαμοθράκης.
Χρονολογία: 1926
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Διεύθυνσης Βιομηχανίας (1923-1979)

Ιούλιος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Φωτογραφία με λουόμενους Αλεξανδρουπολίτες, στη στροφή της παραλιακής οδού της πόλης, κάτω από το υπό ανέγερση ξενοδοχείο «Εγνατία».
Χρονολογία: 1967
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-2008)

Αύγουστος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Σχέδιο μαθητή της Ε’ δημοτικού, κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, στο μάθημα της Ιχνογραφίας.
Χρονολογία: 1970
Τόπος: Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (1944-1999)

Σεπτέμβριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Φωτογραφία επιμορφωνόμενων γυναικών από το τμήμα μάθησης κοπτικής-ραπτικής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) στο χωριό Μικρό Δέρειο.
Χρονολογία: 7 Μαΐου 1982
Τόπος:Μικρό Δέρειο
Αρχείο: Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) (1974-2003)

Οκτώβριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Απόσπασμα από το Βιβλίο Νοσηρότητας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου,  κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο της σχολικής χρονιάς 1931-1932
Χρονολογία: 1931-1932
Τόπος: Σουφλί
Αρχείο: 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου (1922-2002)

Νοέμβριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Απόσπασμα από το Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων του Πταισματοδικείου Σουφλίου
Χρονολογία: 28 Νοεμβρίου 1925
Τόπος: Σουφλί
Αρχείο: Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σουφλίου (1920-2012)

Δεκέμβριος 2016

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Γράμμα της θετής οικογένειας από τη Νέα Υόρκη προς ελληνίδα μαθήτρια, της οποίας ανέλαβαν την προστασία, μέσω του προγράμματος της οργάνωσης «Αμερικάνικη Περίθαλψη Πολεμοπαθών Παιδιών (Foster Parents’ Plan, Inc.), με ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.
Χρονολογία: 1966
Τόπος:Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας (1942-2005)

Ιανουάριος 2017

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Απόσπασμα από το Βιβλίο μητρώου διδακτηρίων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με πληροφορίες και φωτογραφίες του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης
Χρονολογία: 1953
Τόπος:Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου (1924-2011)

Φεβρουάριος 2017

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Σχέδιο του Στραγγιστικού και Αντιπλημμυρικού έργου Διδυμοτείχου-Πραγγίου
Χρονολογία: 1954
Τόπος: Διδυμότειχο
Αρχείο: Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (1947-1984)

Μάρτιος 2017

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Φωτογραφία από την παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καβύλης για την επέτειο της 25ης  Μαρτίου
Χρονολογία: 1959
Τόπος: Καβύλη
Αρχείο: Δημοτικού Σχολείου Καβύλης (1929-1993)

Απρίλιος 2017

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πρόγραμμα της Νομαρχίας Έβρου για τον εορτασμό της 19ης επετείου ίδρυσης του Ν.Α.Τ.Ο. στις 4 Απρίλη 1968
Χρονολογία: 1968
Τόπος:Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης (1948-2005)

Μάιος 2017

Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Επιστολή-πρόσκληση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Κ., για διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο των εορτασμών των «Ανθεστηρίων», που εορτάζονταν  το μήνα Μάη, στην Αλεξανδρούπολη
Χρονολογία: 1970
Τόπος:Αλεξανδρούπολη
Αρχείο: Δήμου Αλεξανδρούπολης (1928-2008)